Tijdens deze workshop leer je een aantal technieken van de Middeleeuwse Krijgskunst uit de Laage Landen. Daarnaast verzorgen wij ook lezingen en informatieve lessen voor onder andere kinderen en onderwijsinstellingen.

Sinds het begin der tijden proberen mensen elkaar al te doden met een verscheidenheid aan wapens.

Zo stonden de Romeinen bekend om hun steektechnieken met een gladius, een kort zwaard dat aan twee kanten geslepen was en een zeer scherpe punt had. Tot aan de uitvinding van het buskruit zijn wapens min of meer hetzelfde gebleven. Lompe slagwapens of wapens die kunnen steken of snijden. In de vroege middeleeuwen werden vooral speren, bijlen, langmessen (groot mes), zwaarden en de Normandische ‘druppel’ vormige schilden en grote ronde schilden gebruikt. Met de komst van het harnas nam de behoefte naar het dragen van schilden af en kwam er meer vraag naar langere zwaarden met spitsere klingen. Nu de ridders verlost waren van hun schilden konden zij het slagveld op met dubbelhandige zwaarden.