Mr. Vandiol spuwt en vreet vuur. Hij komt rechtstreeks van een historische jaarmarkt, waar hij vlammen spuwt van wel 10 meter. Hij eet ook vuur en maakt sierlijk, dansende bewegingen met vuurballen. Het publiek zal met verbazing aanschouwen wat Mr. Vandiol klaarspeelt ‘met gevaar voor eigen leven’.

Let op: open vuur is niet zonder gevaar. Na jaren vuurspuwen en vuurvreten heeft niemand zelfs maar een brandblaartje opgelopen. Dat wil Mr. Vandiol graag zo houden. De veiligheid van deelnemers, omstanders, omgeving en hemzelf staat voorop.

Mr. Vandiol hanteert strenge veiligheidsprocedures. Bij ieder optreden zijn de juiste blusmiddelen aanwezig.