Genoeg van de saaie geschiedenisboeken? Wil je meer verdieping in je lessen?

Marieke Soetebier brengt de geschiedenis tot leven. Een leuke onderbreking van de les door middel van een workshop, of misschien wel complete projectpakketen met als afsluiting een historisch kampement op school. Wij maken het mogelijk.

Kies in het menu voor de afzonderlijke onderdelen, of mail ons voor de mogelijkheden van een totaal lespakket.

De waarde van Levende Geschiedenis in het onderwijs

1. Nieuwe didactische werkvorm

Levende Geschiedenis biedt een andere lesstijl. Leerlingen zijn actief bezig met historische theorie. Leerlingen kunnen aan de slag gaan met vooropgestelde vragen, die naderhand klassikaal worden besproken. Of ze maken naderhand zelf een voorstelling/ uitbeelding over een onderwerp uit de geschiedenis, welke aan de klas of school wordt gepresenteerd.

2. Beter begrijpen

Inleving en het zich verplaatsen in de leefwereld van vroeger is een goede manier om het verleden en de aangeboden lesstof beter te begrijpen. De mensen van Marieke Soetebier leven zich zoveel mogelijk in, in een personage en/ of ambacht uit een bepaalde historische periode. Om zo dicht mogelijk bij de historische werkelijkheid te komen. Doordat leerlingen historie tot leven zien komen en in contact komen met iemand die dit doet worden bepaalde zaken uit het verleden herkenbaar en begrijpbaar. Door met je eigen ogen te zien krijg je waardering voor de creativiteit en de kracht waarmee men problemen in het verleden aanpakte.

3. De betrokkenheid van de leerling bij leerstof

Betrokkenheid zorgt voor een groter leerrendement. Een tekst kan gelezen worden of een afbeelding bestudeerd, zonder er betrokkenheid bij te voelen. Wanneer een leerling echter aangesproken wordt, zelf vragen kan stellen, of als hij zelf iets doet, wordt de leerling betrokken bij de les en het lesmateriaal. Levende Geschiedenis is een bron die niet wacht tot hij bestudeerd wordt. Hij neemt zelf het initiatief en zal daar de leerling bij betrekken.

4. Voor de toekomst

Aandacht voor geschiedenis en Levende Geschiedenis draagt hopelijk bij aan het historisch cultureel besef van de nieuwe generatie. Door de actie, het uitzonderlijke karakter en het doen denken aan een film, wekken de activiteiten van Levende Geschiedenis de aandacht bij jongeren.