Fume Cumulus is iemand die ogenschijnlijk nutteloze middelen toepast ter genezing van de een of andere (verzonnen) ziekte. Hij beweert middelen te kennen tegen alle mogelijk ziekten. Hij biedt die middelen, meestal met veel ophef, te koop aan. Hij speldt iedereen die het maar horen wil van alles op de mouw. Hij is specialist in aderlatingen en het trekken van tanden. Misschien niet het juiste medische middel, maar altijd goed voor veel hilariteit.

Zoals een echte kwakzalver betaamt, is alles wat Fume Cumulus doet vooral gericht op zijn eigen eer en glorie en op het verdienen van zoveel mogelijk geld. Hij wil macht over anderen en hun geldbeurs verkrijgen. De kwakzalver maakt direct contact met het publiek en betrekt iedereen bij zijn duistere praktijken.

Kwakzalverij heeft door de gehele menselijk geschiedenis bestaan. Soms werd theater vermengd met medische handelingen, om verstrooiing voor het publiek te verzorgen en tevens de personen te genezen. De vermenging van kwakzalverij met werkelijke geneeskunst is in verschillende culturen opgetreden.

Zo verklaarde Bisschop Gregorius van Tours (6e eeuw) bijvoorbeeld dat het schraapsel van grafstenen van heiligen een geneeskrachtige werking had. Ook schraapsel van heiligenbeelden zou geneeskrachtig zijn.

Kwakzalverij is strikt genomen het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. “Hij is een landloopend geneesmeester of liever geneesswetser, die dapper onder ’t voortbrengen van veel kwakken en klugten, swetsen en opsnyen kan by ’t gemeene volk op de markten van de kragten van syn heel-smeer of salf, en roemen, dat hy der byna allerley kwaaie mede geneesen kan.”